Hoạt động

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN BẢO TÍN

21 Tháng Sáu, 2023

Ngày 17/06/2023, ông Đinh Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT Aitec Capital, đã cùng nhóm chuyên gia tham dự lễ ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng chiến lược cho Tập đoàn Bảo Tín.

Đây là một tập đoàn lớn với bề dày lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển. Tập đoàn luôn tìm kiếm, thành lập, đầu tư và sở hữu các công ty, các nhãn hiệu vàng trên cả nước để đưa thương hiệu vàng Bảo Tín Mạnh Hải vươn xa cả trong và ngoài nước. Đồng thời Tập đoàn Bảo Tín đã, đang và sẽ nỗ lực từng ngày để trở thành một tổ chức kinh tế năng động, hiệu quả, dựa trên những giá trị truyền thống “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng” để phát triển và lan tỏa những thông điệp tốt đẹp tới xã hội.