Hoạt động

TSA: ĐẠI CHÚNG VÀ LÊN SÀN HNX THÀNH CÔNG

28 Tháng Sáu, 2024

Ngày 25/6/2024, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch WB Capital kiêm CEO Aitec Capital, đã tham dự Lễ khai trương chính thức đưa 35 triệu cổ phiếu, tương đương 350 tỷ vốn điều lệ, của Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn (mã Ck: TSA) vào giao dịch trên sàn UPCoM.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, TSA đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ 10% lên thành 385 tỷ đồng. Các chỉ số doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế được kỳ vọng tăng lần lượt 49% và 155%. Kết thúc quý I/2024, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của TSA đạt 69,7 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm 86% doanh thu, tương ứng 60 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp TSA là 9,7 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trong kỳ của TSA là 2,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,9 tỷ đồng, tương ứng 7,4% kế hoạch năm.