Hoạt động

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

12 Tháng Tư, 2024

Ngày 11/04/2024, ông Đinh Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT Aitec Capital, đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Hoà Phát. Đại hội năm nay được tổ chức trang trọng tại Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 – Khách sạn Melia Hanoi với hơn 400 cổ đông tham dự trực tiếp trên tổng số hơn 166.000 cổ đông của Tập đoàn.

Năm 2024, Tập đoàn Hoà Phát đặt mục tiêu năm tới mang về doanh thu 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 47% so với thực hiện năm 2023. Nếu đạt được, đây sẽ là mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử và lợi nhuận cao nhất từ 2022. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoà Phát cho biết, sau khi dự án Dung Quất 2 hoàn thành, doanh thu của Hòa Phát có thể lên đến 200.000 tỷ đồng và tỷ trọng doanh thu của mảng thép sẽ chiếm 95% tổng doanh thu của Tập đoàn, tăng lên từ mức 85-90% những năm qua.