Hoạt động

ATCF2 – DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT 2

21 Tháng Bảy, 2023

ATCF2 có tên đầy đủ là Aitec Capital Fund No.2, là một danh mục đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Aitec Capital được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội.

  • Tên viết tắt: ATCF2
  • Tên đầy đủ: Aitec Capital Fund No.2
  • Tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội
  • Hình thức góp vốn: Dạng mở xuất nhập thực tế
  • Ngày bắt đầu hoạt động: 01/04/2023

ATCF2 đầu tư 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Các cổ phiếu được lựa chọn đầu tư là các cổ phiếu Blue Chip có nền tảng sản xuất kinh doanh tốt và có tiềm năng sinh lời ổn định. Doanh nghiệp có thể đang gặp những thách thức trong ngắn hạn nhưng có năng lực sản xuất tốt và cơ hội hồi phục tốt khi thị trường trở lại.

ATCF1 sử dụng chiến lược đầu tư giá trị làm nền tảng trong các quyết định đầu tư của mình, trong đó các cổ phiếu được mua vào cần có biên độ an toàn tối thiểu 30%. Danh mục sử dụng phương pháp phân tích tiếp cận từ dưới lên, tức là phân tích các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp và xem xét các triển vọng kinh doanh trong tương lai để đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp.