Hoạt động

ATCF1 – DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ NIÊM YẾT 1

31 Tháng Ba, 2023

ATCF1 có tên đầy đủ là Aitec Capital Fund No.1, là một danh mục đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Aitec Capital được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội.

  • Tên viết tắt: ATCF1
  • Tên đầy đủ: Aitec Capital Fund No.1
  • Tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội
  • Hình thức góp vốn: Dạng mở theo xuất nhập thực tế
  • Ngày bắt đầu hoạt động: 01/04/2023

ATCF1 đầu tư 100% giá trị tài sản ròng (NAV) vào các cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Các cổ phiếu được lựa chọn đầu tư là các cổ phiếu Blue Chip có nền tảng sản xuất kinh doanh tốt và có tiềm năng sinh lời cao. Trong đó, tối thiểu EPS 4 quý gần nhất cần đạt tối thiểu 2000 đồng/cổ phiếu và thanh khoản trung bình ở mức tối thiểu 500.000 cổ phiếu/phiên.

ATCF1 sử dụng chiến lược đầu tư giá trị làm nền tảng trong các quyết định đầu tư của mình, trong đó các cổ phiếu được mua vào cần có biên độ an toàn tối thiểu 30%. Danh mục sử dụng phương pháp phân tích tiếp cận từ dưới lên, tức là phân tích các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp và xem xét các triển vọng kinh doanh trong tương lai để đánh giá giá trị nội tại của doanh nghiệp.