Hoạt động

AITEC CAPITAL – ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

15 Tháng Tám, 2023

Ngày 10/08/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Aitec Capital đã hoàn tất mua mới và thực hiện nghi lễ Ban điều hành nhận bàn giao tài sản cố định là chiếc xe ô tô Toyota Camry 2.0Q.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Công đánh giá cao những thành tựu đầu tư vượt trội mà Ban điều hành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đây vừa là phần thưởng cho Ban điều hành đồng thời là phương tiện để tăng cường phát triển các hoạt động xúc tiến quan hệ đầu tư. Chủ tịch nhấn mạnh cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc đầu tư giá trị, kiểm soát tốt rủi ro và tận dụng tốt cơ hội phát triển của thị trường.