Biodegradable Material

Mô tả

Điện trở: 106-109Ω

Hút chân không

Mạ nhôm

Chống ánh sáng