Hoạt động

Lễ Khai Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2023

27 Tháng Một, 2023

Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mão, nhân dịp Xuân mới, ban lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên và đối tác đã tiến hành lễ Khai Xuân đầu năm, đồng thời tiến hành xuất quân triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Lê Văn Công đã nhấn mạnh về tầm nhìn và sức mệnh của Aitec Capital, theo đó công ty nỗ lực và phấn đấu trở thành công ty đầu tư chứng khoán hàng đầu Việt Nam với hiệu suất đầu tư trung bình mỗi năm trên 30%.

Với các giá trị cốt lõi được thấm nhuần, bao gồm Minh bạch – Chính trực – Hiệu quả, mỗi nhân sự Aitec Capital cùng đồng lòng và quyết tâm hoàn thành các kế hoạch và nhiệm vụ do các cổ đông, nhà đầu tư, và ban lãnh đạo công ty giao phó.

Chúc mừng năm mới Ất Mão 2023!

Chúc một năm mới thành công và thịnh vượng!