Hoạt động

KHAI XUÂN GIÁP THÌN 2024

19 Tháng Hai, 2024

Ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch WB Capital kiêm CEO Aitec Capital, cùng Ban liên lạc Họ Đinh Việt Nam đã hoan hỉ tham dự lễ hội Khai Xuân đầu năm và tưởng nhớ công đức vua Đinh Tiên Hoàng tại Đình Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

Vua Đinh Tiên Hoàng có 2 công đức rất lớn, một là người đầu tiên lập nên một quốc gia độc lập có chủ quyền sau hàng ngàn năm Bắc thuộc, hai là người đầu tiên xây dựng đền Hùng để nhân dân nhớ về cội nguồn, từ đó đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.